ทำไมเราถึงฝัน? ตามแนวคิดของซิกมันด์ ฟรอยด์

ทำไมถึงฝัน ?ในอดีตที่ผ่านมามีการถกเถียงกันเป็นอย่างมากถึงสาเหตุที่คนเราฝัน แต่ละฝ่ายก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน หนึ่งในความเห็นที่น่าสนใจเกิดขึ้นโดยนักจิตวิทยา ชื่อดัง Sigmund Freud บิดาแห่งจิตวิทยา

 

          โดยฟรอยด์เป็นคนแรกที่อุทิศตนเพื่อศึกษา, ทดลองและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความฝันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้ก็มาจากความฝันของฟรอยด์เอง ความฝันของคนไข้ ข้อสรุปเกี่ยวกับความฝันตามการศึกษาของฟรอยด์คือ

 

 

1. ความฝันเป็นเรื่องของความปรารถนาที่ถูกเก็บซ่อน กดดันเอาไว้ในส่วนของจิตใต้สำนึก ที่เมื่อจิตสำนึกอ่อนแรงลงในขณะหลับก็จะถือโอกาสแสดงออกมาในรูปของความฝัน ซึ่งจะมาในรูปของสัญลักษณ์

ความปรารถนาที่เก็บซ่อนไว้ ก็จะเป็นความปรารถนาที่ไม่อาจแสดงออกมาได้ในสภาพสังคม เป็นสัญชาตญาณดิบ เป็นสิ่งต้องห้าม เป็นปมใจบางอย่างของผู้ฝัน ความฝันอาจเกิดจากความต้องการที่ไม่ได้รับการสนองตอบ ทำให้เกิดความคับข้องใจหรือเก็บกด จึงระบายออกมาเป็นความฝัน

 

 

2. ความฝันเป็นกลไกช่วยในการประคับประคองเวลานอนให้ยืดยาวออกไป คนที่หิวก็จะฝันว่าได้กินอาหารเพื่อจะทำให้นอนหลับต่อไปได้ (เพราะความหิวถูกตอบสนองในความฝันแล้ว) ถ้าไม่ฝันแบบนี้จะทำให้คนหิวนอนหลับต่อไปไม่ได้ ต้องสะดุ้งตื่น เป็นต้น

ทำไมถึงฝัน?
ทำไมถึงฝัน ?