TIP เสี่ยงโชค (หวย) . . .

 

 

     สภาพการดำรงชีวิต ของคนเราทุกวันนี้ เกือบจะถูกครอบงำทั้งหมด ด้วยสิ่งของ วัตถุ และสภาพแวดล้อมรอบตัว ที่เกิดจากการพัฒนาของวิทยาศาสตร์ จนทำให้มนุษย์แทบจะลืมความรู้สึกตอบสนองตามธรรมชาติ หรือสัญชาตญาณที่เคยติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิด หรือย้อนไปหลายร้อยปีก่อนหน้านี้ หนึ่งในบรรดาสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ยังคงหลงเหลือติดตัวเราอยู่ได้แก่ “ความฝัน”

 

     คนไทยส่วนใหญ่ เชื่อว่า “ความฝัน” นั้นสามารถบอกเหตุการณ์บางอย่างล่วงหน้าได้ ทั้งในทางดีและไม่ดี อันอาจแสดงในรูปแบบการเตือนเพื่อป้องกันหรือระมัดระวังเพิ่มขึ้นในการดำรงชีวิต หรืออาจจะเป็นสัญญาณหรือการสื่อสารบางอย่างจากผู้ส่งสารที่เราไม่รู้จัก

     ด้วยเหตุนี้ทำให้หลายคนนำเอาความฝันมาผูกกับเรื่องการเสี่ยงโชค โดยหลายรายก็ประสบความสำเร็จมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป ตามแต่การนำความฝันไปตีเป็นเลขเพื่อนำมาเสี่ยงโชค

 

     

เราเองมี TIP เสี่ยงโชคที่น่าสนใจมาให้ลองติดตามกัน ตามรายละเอียดต่อไปนี้

- เลขให้โชคประจำปีเกิด - TIP ซื้อหวย
- เลขให้โชคประจำวันเกิด - TIP แหล่งขอหวย
- เลขให้โชคประจำราศีเกิด - TIP เกจิดังขอหวย