ภาพในฝันเป็นขาวดำหรือสี ?

ภาพในฝันเป็นขาวดำหรือสี?ข้อเท็จจริงที่มีการถกเถียงกันมานานแล้วว่าจริงๆ แล้วความฝันของคนเรามีสีสันหรือเป็นภาพขาวดำกันแน่?

          จากการศึกษาพบว่าภาพในความฝันของเราสามารถเป็นทั้งสีและขาวดำ ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล แต่โดยส่วนมากแล้ว สำหรับคนทั่วไป ความฝันมักเป็นคล้ายหนังขาวดำ ภาพในฝันก็มักมัวซัวไม่ชัดเจน ถ้ามีสีก็มักจะเป็นสีเข้ม เช่น แดงเข้มหรือน้ำเงินเข้ม นอกจากฝันว่าไฟไหม้เท่านั้น จึงจะเห็นแสงสว่างจ้า

 

ภาพในฝันเป็นขาวดำหรือสี?

 

         แต่ผลงานวิจัยจาก University of Dundee ประเทศสกอตแลนด์ พบว่า ผู้ใหญ่วัย 55 ปีขึ้นไป ที่เติบโตมาในยุคหนังขาวดำ มักเห็นภาพฝันเป็นสีขาวดำ ขณะที่คนอายุต่ำกว่า 25 ปีที่คุ้นตากับทีวีสีมักฝันเห็นเป็นสีสัน

 

          ขณะที่มีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องได้กล่าวว่า สีในฝันบ่งบอกถึงสติปัญญา ซึ่งบุคคลส่วนใหญ่มักจะฝันเป็นภาพขาวดำ โดยไม่มีเหตุผลเพราะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เป็นดังที่กล่าวไปข้างต้น แต่ถ้าบุคคลใดฝันเป็นภาพสี มีการยืนยันทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า มีแนวโน้มว่าจะมีไอคิวสูงกว่า ฉลาดกว่า มีจินตนาการสูงกว่า เพราะคนเหล่านี้จึงจะสามารถสร้างหยิบเลือกสีสันมาประกอบอยู่ในภาพฝันได้ ซึ่งไม่นับว่ากำลังฝันในเรื่องที่ต้องมีการระบุสีอยู่แล้ว ยิ่งถ้าฝันเป็นสี พร้อมทั้งรับได้ถึงรูป รส กลิ่น เสียง แสดงถึงไอคิวของผู้ฝันที่สูงกว่าคนปกติทั่วไป

 

          ดังที่กล่าวมาแล้ว ส่วนใหญ่ความฝันจะอยู่ในรูปของการเห็นเป็นหลัก รองลงมาคือการได้ยิน การสัมผัส และความเจ็บปวด ที่พบน้อยมากคือ ฝันในรูปของการได้ลิ้มชิมรสและการได้กลิ่น