สัตว์มีความฝันเหมือนคนหรือเปล่า ?

สัตว์มีความฝันหรือไม่? สัตว์มีความฝันหรือไม่?

 

     คุณเคยสงสัยหรือเปล่าว่า สัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณ หรือสัตว์ที่อยู่ร่วมโลกของเรานั้นมีความฝันเช่นเดียวกับมนุษย์เราหรือไม่?

 

     การวิจัยค้นพบว่าสัตว์มีความฝันเช่นเดียวกันกับมนุษย์ โดยเมื่อสัตว์หลับอยู่ในช่วงหลับฝัน (REM) สัตว์จะมีความฝันเกิดขึ้น แต่คงยากที่จะทราบว่าสัตว์ฝันถึงเรื่องใด ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับความฝันกับสัตว์คือ

     - สัตว์ที่มีช่วงหลับฝันนานที่สุดคือ อาร์มาดิลโลสัตว์ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายตัวตุ่น

     - สัตว์ที่มีความฝันบ่อยสุดคือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ประเภทนก อาจเนื่องมาจากลักษณะรูปแบบในการนอน

 

     - กบเป็นสัตว์ไม่มีการนอนหลับยกเว้นในช่วงเวลาจำศีล

     - มีการทดสอบความฝันของแมว และพบว่า แมวน่าจะฝันถึงการล่าเหยื่อ โดยอ้างอิงจากลักษณะการเคลื่อนไหวของขาและร่างกาย

     - มีการทดสอบความฝันของสุนัข พบว่าระหว่างหลับฝันมีการเคลื่อนไหวของช่วงขา ในลักษณะของการวิ่งรวมถึงการเห่า