เลขให้โชคประจำปีเกิด . . .

TIP เสี่ยงโชค (หวย) . . .เพื่อความมั่นใจว่า ความฝันที่ท่านฝันนั้น เมื่อพิจารณาแปลความฝันนั้นออกมาเป็นตัวเลขนั้น ตัวเลขชุดดังกล่าวจะให้โชคลาภแก่ท่านเพียงใด ลองตรวจเช็คว่าจะสมพงศ์ หรือสอดคล้องกับตัวเลขชุดให้โชคประจำปีเกิดหรือไม่เป็นการช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ดีขึ้นและแม่นยำขึ้น

1. เลขให้โชคสำหรับคนเกิดปีชวด ได้แก่ 2, 6, 3, 7 เลขให้โชคมีดังนี้ 26, 23, 27, 62, 63, 67, 32, 36,37, ฯลฯ

2. เลขให้โชคสำหรับคนเกิดปีฉลู ได้แก่ 2, 5, 9, 3 เลขให้โชคมีดังนี้ 25, 29, 23, 52, 59, 53, 92, 95, 93, ฯลฯ

 

3. เลขให้โชคสำหรับคนเกิดปีขาล ได้แก่ 3, 5, 8, 9 เลขให้โชคมีดังนี้ 35, 38, 39, 53, 58, 59, 83, 85, 89, ฯลฯ

4. เลขให้โชคสำหรับคนเกิดปีเถาะ ได้แก่ 3, 5, 6, 8 เลขให้โชคมีดังนี้ 35, 36, 38, 53, 56, 58, 63, 65, 68, ฯลฯ

     5. เลขให้โชคสำหรับคนเกิดปีมะโรง ได้แก่ 3, 8, 6, 10 เลขให้โชคมีดังนี้ 38, 36, 310, 83, 86, 810, 63, 68, 610, ฯลฯ

     6. เลขให้โชคสำหรับคนเกิดปีมะเส็ง ได้แก่ 3, 5, 7, 9 เลขให้โชคมีดังนี้ 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, ฯลฯ

     7. เลขให้โชคสำหรับคนเกิดปีมะเมีย ได้แก่ 2, 3, 7, 10 เลขให้โชคมีดังนี้ 23, 27, 210, 32, 37, 310, 72, 73, 710, ฯลฯ

     8. เลขให้โชคสำหรับคนเกิดปีมะแม ได้แก่ 3, 8, 11, 13 เลขให้โชคมีดังนี้ 38, 311, 131, 83, 811, 813, 113, 118, ฯลฯ

 

9. เลขให้โชคสำหรับคนเกิดปีวอก ได้แก่ 7, 9, 12, 14 เลขให้โชคมีดังนี้ 49, 712, 714, 97, 912, 914, 127, 129, 124, ฯลฯ

     10. เลขให้โชคสำหรับคนเกิดปีระกา ได้แก่ 3, 5, 9, 10 เลขให้โชคมีดังนี้ 34, 39, 310, 53, 59, 510, 93, 95, 910, ฯลฯ

     11. เลขให้โชคสำหรับคนเกิดปีจอ ได้แก่ 2, 4, 6, 12 เลขให้โชคมีดังนี้ 24, 26, 212, 42, 46, 412, 64, 62, 612, ฯลฯ

     12. เลขให้โชคสำหรับคนเกิดปีกุน ได้แก่ 2, 3, 4, 5 เลขให้โชคมีดังนี้ 23, 24, 25, 32, 34, 35, 42, 43, 45, ฯลฯ